HVAD KOSTER EN BESKIKKET FORSVARER?

Som sigtet kan man i Danmark få beskikket en forsvarsadvokat af staten.

Det er Retten, der foretager beskikkelsen, der betyder, at statskassen altid betaler hele salæret til forsvareren. Du kommer altså aldrig til at betale salær direkte til forsvareren.

Men hvis du ender med at blive dømt, skal du normalt også betale sagens omkostninger, hvilket betyder, at du kommer til at skylde sagsomkostningsbeløbet til staten.

Sagsomkostningerne omfatter både forsvarersalæret og andre omkostninger til f.eks. blodprøver, lægeerklæringer, dna-undersøgelser osv.
I forbindelse med sagens afslutning bestemmer dommeren størrelsen af salæret udfra faste takster, der er ens for alle forsvarsadvokater i Danmark. Prisen er altså den samme, uanset hvilken forsvarer du vælger.

Grundtaksten pr. time er pt. kr. 1.700,- + moms, som udover løn dækker alle forsvarerens udgifter til kontor, telefon, forsikringer, abonnementer, løn til medarbejdere mv.

Du kan læse mere på Østre Landsrets hjemmeside under ‘Takster og salærer’  www.domstol.dk/oestrelandsret