Info

Ranum Advokater

Salæret for vores arbejde fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her. Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 2.456,25 inkl. moms. Salæret betales i første række af statskassen. Hvis du skulle blive fundet skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig.

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters salærer og adfærd behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Kontakt

Kontoret

Telefon: +45 3167 6365 / Mail: reception@noerregade13.dk

Nørregade 13, Baghuset, 2. sal
1165 København K

Enkeltmandsvirksomhed
Kontoret anvender ikke lovvalgs- og værnetingsaftaler.

Advokat Jane Ranum

Telefon: +45 2085 0612 / Mail: jr@ranumadvokater.dk

Bank DB 4180 10889944
CVR 3352 8183
Advokatansvarsforsikring: HDI Gerling, police 3VAS13015. 13

Advokat Luise Høj

Telefon: +45 60 611 611 / Mail: lh@lhadvokat.dk

CVR 3501 3210
Advokatansvarsforsikring: CNA Insurance Company (Europe) S.A., police FOR0016